Producenci
Kalendarz
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Dane osobowe

pobierz pdf: Klauzula informacyjna dla podmiotów, z którymi zawarto umowę/porozumienia

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWĘ/POROZUMIENIE

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe AREX GREEN GARDEN Arkadiusz Temberski, Maryniów nr 57, 21-020 Milejów, adres do korespondencji: 22-130 Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie nr 15 w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
1. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem 22-130 Siedliszcze, Chojno Nowe Drugie nr 15. Administrator wyznaczył dodatkowo osobę, z którą można kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem: rodo@ggarden.eu a także info@ggarden.eu
1. Dane osobowe osób fizycznych reprezentujących podmiot, z którym zawierana jest umowa oraz danych osób realizujących umowę o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:
1) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – w celu spełnienia wymogów kontraktowych (konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy/porozumienia),
2) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu spełnienia wymogów ustawowych (konieczność wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa),
3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – z uwagi na konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (dochodzenie roszczeń).
2. Zakres przetwarzanych danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności gospodarczej, nazwę pracodawcy, stanowisko/funkcja albo inne dane przekazane przez podmiot, z którym zawierana jest umowa/porozumienie.
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców - uprawnione na mocy prawa organy publiczne oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora m.in. w zakresie:
a) realizacji usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
b) realizacji usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu, firmom kurierskim i pocztowym, podmioty współpracujące przy opracowaniu wydawnictw i ich dystrybucji, podmioty obsługujące media społecznościowe);
c) realizacji obsługi prawnej, ubezpieczeniowej, konsultingowej.
4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (jeżeli przetwarzanie obywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 jest wymagane do zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, Administrator nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Chojno Nowe Drugie 15
22-130 Siedliszcze
CZYNNE PN - PT:
07:00 - 15:00
E-MAIL:
info@ggarden.eu
© Green Garden 2016-2020
Projekt i wdrożenie: GGARDEN
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl